• 350 Kn
    Broj osoba (max): 100
    Veličina: 400 m2